×

Υποδομές – Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα  Μαθηματικών στεγάζεται σε δύο κτίρια με σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις. Στο πρώτο κτίριο (Διδακτήριο) βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας και το εργαστήριο. Στο δεύτερο κτίριο (Διοικητήριο) βρίσκονται οι διοικητικές υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, τα γραφεία των καθηγητών και τρία αμφιθέατρα.

Ειδικότερα το Τμήμα Μαθηματικών διαθέτει τις ακόλουθες υποδομές:

Αίθουσες διδασκαλίας:4 Αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες χωροθετούνται στο 1ο κτίριο (Διδακτήριο) και είναι πλήρως εξοπλισμένες με υπολογιστές, προβολικά, ηχεία και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στο Διοικητήριο υπάρχουν 3 αμφιθέατρα χωρητικότητας 450, 120 και 120 ατόμων τα οποία χρησιμοποιούνται από κοινού με τα άλλα τμήματα που εδρεύουν στην Καστοριά.

Εργαστηριακές αίθουσες διδασκαλίας:1 αίθουσα εργαστηριακής διδασκαλίας, η οποία χωροθετείται στο ισόγειο του Διδακτηρίου. Η αίθουσα εργαστηρίου είναι χωρητικότητας 20 ατόμων, εξοπλισμένη με Η/Υ, προβολικό, και με κατάλληλα μαθηματικά λογισμικά (Mathematica, Matlab, SPSS κα).

Γραφεία Γραμματείας Τμήματος: Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο Διοικητήριο.

Βιβλιοθήκη: 560 τ.μ. με θέσεις εργασίας με Η/Υ και αναγνωστήριο.

Χώρος Συνεδριάσεων: Για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος καθώς και άλλες συναντήσεις ειδικού τύπου και σκοπού (π.χ. επαφές με φορείς και ομάδες εργασίας σε ερευνητικά προγράμματα) χρησιμοποιείται – σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα στην Καστοριά - η αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του Διοικητηρίου.

Όλοι οι παραπάνω χώροι παρέχουν άνετη πρόσβαση σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

Ψηφιακές Υποδομές Τμήματος

Email / Webmail

Λογαριασμός ηλ. ταχυδρομείου.

Mailing Lists

Λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

e - Class

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Zoom, Jitsi, BigBlueButton

Microsoft Office 365

Πρόσβαση στην σουϊτα εφαρμογών γραφείου Microsoft office + 1TB αποθηκευτικό χώρο στο cloud

G Suite for Education

Google Suite for Education (Ακαδημαϊκο Gmail, Drive , Apps) με απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης στο cloud.

Υπηρεσία VPN

Virtual Private Network - πρόσβαση σε εσωτερικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου απο έξω

Turnitin

Λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής, λογισμικό αντιπαραβολής κειμένων με χρήση Α.Ι.

Share

Υπηρεσία μεταφοράς αποστολής πολύ μεγάλων αρχείων ( έως 2 GB ) με ασφάλεια

MO.ΔΙ.Π

Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της επίσημης αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Classweb

Ηλεκτρονική καταχώρηση Βαθμολογίας απο τους/ις διδάσκοντες(ουσες) με ασφάλεια

HEAL-Link

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 7500 περιοδικών, βιβλιογραφικών βάσεων & λεξικών

TOP