×

Βεβαίωση για την πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) χορηγείται στους πτυχιούχους που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 4 τουλάχιστον μαθήματα που εντάσσονται στην περιοχή της Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ.

Με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών, χορηγείται βεβαίωση γνώσης πληροφορικής και χειρισμού H/Y σε πτυχιούχους του Τμήματος που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό (παλαιό πρόγραμμα)
 • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών με C
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Ι
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δομές Δεδομένων
 • Υπολογιστική Στατιστική
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων ΙΙ
 • Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Τεχνολογία Πολυμέσων
 • Γραφικά με Υπολογιστές
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
TOP