×

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, την οικονομική δυνατότητα που παρέχεται από το κράτος και τις αποφάσεις της διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, μέσω των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας, είναι ο συντονισμός και η υλοποίηση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και σωστής ενημέρωσης σχετικά με θέματα που συνδέονται κυρίως με τη δωρεάν σίτιση, στέγαση καθώς και θέματα κοινωνικής πρόνοιας όπως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Καστοριά
Σαλασίδου Δέσποινα
Τηλέφωνο: 2467440003
E-mail: dsalasidou@uowm.grmerimna-kas@uowm.gr

Σχετικές ανακοινώσεις

ΑΡΧΕΙΟ -

Για την υποστήριξη φοιτητών σχετικά με ζητήματα αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών, αναζήτηση δωρεάν ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έρχονται σε επικοινωνία με τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων - ΜΥΦΕΟ

TOP