Φοιτητική Μέριμνα

Για θέματα σχετικά με
• τη σίτιση,
• τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών,
• την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και Ασθενείας,
• και την ενημέρωση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας (όπως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα)
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν με το αρμόδιο ανά πόλη Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα:

ιστοσελίδα

ΜΥΦΕΟ

Για την υποστήριξη φοιτητών σχετικά με ζητήματα αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών, αναζήτηση δωρεάν ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έρχονται σε επικοινωνία με τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων:
ιστοσελίδα

Βλάβες

Tο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και οι φοιτητές στην Καστοριά να χρησιμοποιούν την διεύθυνση https://service.uowm.gr για να αναγγείλουν τις βλάβες.
Γενικές βλάβες

Βλάβη που δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα είναι σαν να μην υπάρχει.

Βλάβες που έχουν σχέση με θέματα των Τμημάτων Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής και Δικτύων (όπως π.χ. αναλώσιμα, βλάβες υπολογιστών, toner, μπαταρίες προσωπικών UPS κ.α.) να καταχωρούνται εκεί: https://helpdesk.uowm.gr
Πληροφορική - Δίκτυα βλάβες

TOP