×

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μπίσμπας Αντώνιος, Καθηγητής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μιχάλας Άγγελος, Καθηγητής

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Μπίσμπας Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος.
Μιχάλας Άγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρωτής Πρόεδρος.
Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών, μέλος.
Βασιλειάδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, μέλος.
Ψαραδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, μέλος.
Μάρκελλος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, μέλος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Νάτση Χριστίνα, Διοικητικός Υπάλληλος

TOP