×

Διοικητικά όργανα

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος:

1. Μπίσμπας Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος.
2. Μιχάλας Άγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  Αναπληρωτής Πρόεδρος.
3. Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής, μέλος.
4. Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μέλος.
5. Βασιλειάδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, μέλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
Νάτση Χριστίνα

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τμήμα Μαθηματικών,Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ. 52100 Καστοριά,

Τηλέφωνα Γραμματείας: +30 2467087062 Fax. 2467087063

TOP