×

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται στα εξής μαθήματα του πρώτου εξαμήνου:

  •  Αναλυτική Γεωμετρία
  •  Απειροστικός Λογισμός Ι
  •  Γραμμική Άλγεβρα Ι

Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών και οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα. Κατόπιν αίτησης, η Επιτροπή Κατατάξεων Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να  απαλλάξει τους κατατασσόμενους  από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως  ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, κρίνοντας κάθε φορά από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης.

Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνεται εγκαίρως στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

TOP