×

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τμήματος Μαθηματικών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μαθηματικών έχουν το δικαίωμα:

  • να διορίζονται ως καθηγητές μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλάδου ΠΕ-03.
  • να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων φορέων για διορισμό στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ.
TOP