×

ίδρυση - Αποστολή Τμήματος

Το Τμήμα Μαθηματικών ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 4610/07.05.2019, τεύχος 70).

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι η πρώτη φορά που θα υποδεχθεί φοιτητές. Το Τμήμα Μαθηματικών έχει έδρα την Καστοριά και εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Το Τμήμα οδηγεί σε Πτυχία Μαθηματικών (χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις) και σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων οριοθετείται στο 6ο Επίπεδο (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree).

Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επικεντρώνεται στη διδασκαλία των μαθηματικών, στην καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και στην ανάπτυξη της βασικής έρευνας σε όλους τους κλασικούς τομείς των Μαθηματικών όπως η Ανάλυση, η Άλγεβρα, η Γεωμετρία, η Αριθμητική Ανάλυση, η Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.

Η αποστολή του Τμήματος Μαθηματικών αφορά, μεταξύ άλλων, την  εκπαίδευση μαθηματικών υψηλής ποιότητας και επιστημονικής κατάρτισης, ικανών να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και να εργαστούν σε πληθώρα άλλων επαγγελμάτων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Επιπλέον, το Τμήμα προετοιμάζει τους αποφοίτους του στις νέες περιοχές της επιστήμης και του επαγγέλματος του Μαθηματικού παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις.

Επίσης, στα μέτρα του εφικτού, αποστολή του Τμήματος Μαθηματικών είναι να έχει ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία.

TOP