×

• Μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα

Στον Πίνακα 1 και στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών που προσφέρονται  που άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών). Από το σύνολο αυτών των μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει το πολύ 4 μαθήματα

Πίνακας 1Μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Πληροφορικής
1Βάσεις Δεδομένων
2Τεχνολογία Πολυμέσων
3Γραφικά με Υπολογιστές
4Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

 

Πίνακας 2Μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
1Μικροοικονομική Ανάλυση
2Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία
3Οικονομετρία
4Ανάλυση Χρονοσειρών

• Μαθήματα ελεύθερης επιλογής από Ιδρυματικό Κατάλογο Μαθημάτων

Αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές/τριες που θα εισαχθούν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και μετά, δύνανται να επιλέγουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούνται σε μαθήματα  Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που περιλαμβάνονται στον ιδρυματικό κατάλογο.

Το μάθημα  ελεύθερης επιλογής που μπορούν να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν οι φοιτητές/τριες και το οποίο στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος θα εντάσσεται στο 6ο εξάμηνο με τα ίδια ECTS που εμφανίζεται στον ιδρυματικό κατάλογο είναι το εξής:

ΣχολήΤμήμα που προφέρει το μάθημαΜάθημαΕξάμηνοECTS
Θετικών ΕπιστημώνΠληροφορικήςΘέματα Αριθμητικής Ανάλυσης(Π-ΣΤ-09)66

TOP