×

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος εκδίδεται κάθε χρόνο και στόχος του είναι να παρέχει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές όλες τις πληροφορίες που αφορούν στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, στον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και στις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2023-24 

study_guide_math_uowm_2023-24-final_Ελληνικά

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-23

study_guide_math_uowm_2022-23_site-1

TOP