×

Επικοινωνία

Tηλ.: +302467440000

Email: tanoudis@math.auth.gr

Τ..Ι

Τανούδης Ιωάννης

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Τμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Αναλυτική Γεωμετρία Ι
  • Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ
  • Αλγεβρική
TOP