×

Επικοινωνία

Tηλ.: +302467440000

Email: gsisias@yahoo.com

Σ.Γ.

Σίσιας Γεώργιος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Τμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Προγραμματισμός Υπολογιστών με C
TOP