×

Επικοινωνία

Tηλ.: +302467440000

Email: seretifot@gmail.com

Σ.Φ.

Σερέτη Φωτεινή

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Τμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Τοπολογία
  • Θεωρία Συνόλων
  • Πραγματική Ανάλυση
TOP