×

Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467087197

Email: tmonovasilis(at) uowm.gr

Θ.Μ.

Θεόδωρος Μονοβασίλης, Καθηγητής Μαθηματικών

Καθηγητής Μαθηματικών, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Ι
  • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων ΙΙ
TOP