×

Επικοινωνία

Tηλ.: 2467440057

Email: mmarkellos(at) uowm.gr

M.M.

Μάρκελλος Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής

Μάρκελλος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
  • Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ
TOP