×

Επικοινωνία

Email: lykourodi@math.auth.gr

Λ.Ρ.

Λύκου Ροδή

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Τμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Μαθηματικός Προγραμματισμός
TOP