×

Επικοινωνία

Tηλ.: +302467440000

Email: ek.giorgos@gmail.com

Κ.Γ.

Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Τμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Θεμελιώδης Έννοιες Μαθηματικών
TOP