Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467087269

Email: zkalogiratou (at) uowm.gr

Ζ.Κ.

Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια Μαθηματικών

Η Ζαχαρούλα Καλογηράτου είναι Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Καθηγήτρια μαθηματικών στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά).
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Αριθμητική Ανάλυση και τους Υπολογισμούς και Διδακτορικού Διπλώματος στην Αριθμητική Ανάλυση του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Manchester. Δίδαξε ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Τμήματα Διεθνούς Εμπορίου και Μηχανικών Πληροφορικής), στη Σχολή Ικάρων, στο Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του ΑΠΘ στην Κοζάνη και στο ΕΑΠ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της αριθμητικής ανάλυσης και συγκεκριμένα της αριθμητικής ολοκλήρωσης διαφορικών εξισώσεων. Έχει δημοσιεύσει 34 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο Science Citation Index και στην βάση Zentralblatt Math, 48 άρθρα σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. Έχει περισσότερες από 1500 αναφορές στο επιστημονικό της έργο από επιστήμονες και h – index 22 (σύμφωνα με το scopus). Είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού Applied Mathematics and Computation του εκδοτικού οίκου Elsevier. Είναι κριτής άρθρων σε περιοδικά των εκδοτικών οίκων Elsevier, Springer, Wiley και Hindawi.

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
  • Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό
  • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
TOP