×

Επικοινωνία

Tηλ.: 2467440057

Email: gvasiliadis(at) uowm.gr

Γ.Β.

Γεώργιος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Πιθανότητες Ι
  • Πιθανότητες ΙΙ
  • Στατιστική Ι
  • Επιχειρησιακή Έρευνα
TOP