×

Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467440054

Email: gpsaradakis(at) uowm.gr

Γ.Ψ.

Γεώργιος Ψαραδάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Απειροστικός Λογισμός ΙV
  • Θεωρία Τελεστών
TOP