Επικοινωνία

Tηλ.: +302467440000

Email: ioantlp@gmail.com

Τ.Ι.

Τουλόπουλος Ιωάννης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Τμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Μαθηματική Μοντελοποίηση Ι
TOP