×

Επικοινωνία

Tηλ.: +302467440000

Email: ath.pouri@gmail.com

Π.Α.

Πούρη Αθηνά

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Τμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
  • Κλασική Μηχανική
  • Αστρονομία Ι
TOP