Επικοινωνία

Tηλ.: +302467440000

 

Email: amichalas(at) uowm.gr

Α.Μ.

Μιχάλας Άγγελος, Καθηγητής

Μιχάλας Άγγελος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

TOP