Επικοινωνία

Tηλ.: 30 24610 56751

Email:  dgiagopoulos (at) uowm.gr

Δ.Γ.

Γιαγκόπουλος Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιαγκόπουλος Δημήτρης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών


Διευθυντής: Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (Laboratory of Vibration and Machine Dynamics) LVMD,

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

TOP