×

Έρευνα στην μαθηματική εκπαίδευση

Εφαρμογές μαθηματικών εννοιών στην καθημερινή μας ζωή
Ιστορία της Μαθηματικής επιστήμης
Μαθηματική Λογοτεχνία και εκλαΐκευση της επιστήμης
Θεματολογία των Πανελλαδικών εξετάσεων της Γ’ λυκείου

Σπυρίδων Δήμου

1ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών από 24-25/6/2011, εργασία με τίτλο «Γεωμετρικές εγκαταλείψεις σε μία ουρά με απουσίες του υπηρέτη».

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 30/10-1/11/2015. Εργασία με τίτλο «Η χρήση συνδυαστικών τεχνικών στην απόδειξη βασικών αλγεβρικών ταυτοτήτων – εφαρμογή στο παιχνίδι ΚΙΝΟ του ΟΠΑΠ»

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 3-5/11/2017. Εργασία με τίτλο «Από την πλακόστρωση και το ισοπεριμετρικό πρόβλημα στους πανάρχαιους σπουδαίους επιχειρησιακούς ερευνητές: Μέλισσες`»

11η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα, Απρίλιος 2019. Εργασία με τίτλο «Ανισοτικές Σχέσεις Ολοκληρωμάτων στη Γ’ Λυκείου - Μία αρκετά δύσκολη περίπτωση ασκήσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις»

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 1-3/11/2019. Εργασία με τίτλο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ »

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας(Αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού). Εργασία με τίτλο « ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΙΩΝ»

TOP